Op 8 september vierde de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN) haar 25-jarig bestaan met een lustrumcongres. De vereniging werd in 1987 opgericht door Mia Widdershoven en haar zoon Leon die op 8 september afscheid nam als voorzitter. Mia Widdershoven en Lies Cijsouw werden koninklijk onderscheiden vanwege de grote betekenis die zij hebben gehad voor de rechten van asbestslachtoffers in Nederland. Bron: IAS, september 2012.