Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium.

Machiel van der Woude is de eerste directeur van het IAS.

Dit stipendium wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die een belangwekkend onderzoeksvoorstel indient. In aanmerking voor het stipendium komt in Nederland of België uitgevoerd onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest geïnduceerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers.

Het stipendium bedraagt € 15.000.-.

Om mee te dingen naar het stipendium moet het inschrijfformulier worden gebruikt. De uiterste inzenddatum is 1 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt aan wie het stipendium wordt toegekend. Vorig jaar werd het stipendium uitgereikt aan Ivo Wiertz*, onderzoeker aan het St Antoniusziekenhuis te Nieuwegein.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.

Meer informatie: IAS directiebureau   + 31 (0) 70 3499754 / 753.

JURY

  • Prof.dr. P. Baas, hoofd thoraxoncologie Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
  • M.R. van der Heijden, bestuursvoorzitter Instituut Asbestslachtoffers
  • P.J. Martens, bureausecretaris Instituut Asbestslachtoffers
  • Prof. dr. J. Van Meerbeeck, UZA, Edegem België
  • Dr J.H. Schouwink, longarts Medisch Spectrum Twente
  • Dr J.M. Warning, directeur Instituut Asbestslachtoffers
  • Drs M.A. van der Woude, voormalig directeur Instituut Asbestslachtoffers

 

* Interview met Ivo Wiertz: Op zoek naar een genetische voorspeller

Ivo Wiertz is arts-onderzoeker bij het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. In januari 2017 heeft hij, als het eerste onderzoeker, het Machiel van der Woude stipendium in ontvangst mogen nemen. Over wat het stipendium voor hem heeft betekend zegt hij: “Door het stipendium heeft ons lopende onderzoek een groter bereik kunnen krijgen. We hebben het aantal asbestose-patiënten dat aan het onderzoek meedoet kunnen verdubbelen. Naast de extra financiële ruimte die het stipendium bood was het contact met het IAS voor ons ook heel nuttig. Het IAS kent de doelgroep van asbestose-patiënten veel beter. Dankzij het IAS slagen we er beter in de patiënten te benaderen.” Ivo Wiertz doet een onderzoek naar genetische aanleg bij asbestose-patiënten. Gekeken wordt of een bepaalde genetische afwijking bij asbestose-patiënten vaker voorkomt dan bij andere patiënten met longklachten. Wiertz: “Deze genetische afwijking zou een voorspeller kunnen zijn voor het krijgen van asbestose. Dit kan er op termijn toe leiden dat mensen die in het verleden veel zijn blootgesteld aan asbest in een vroeg stadium kunnen worden gescreend of zij kans lopen op het krijgen van asbestose.” Op dit moment is er overigens nog geen behandeling van vroegtijdige asbestose beschikbaar. Er zijn wel ontwikkelingen om mensen te behandelen die lijden aan andere vormen van longfibrose dan asbestose. Mogelijk komen deze behandelmethoden op termijn ook voor asbestosepatiënten beschikbaar. Op dit moment is Ivo Wiertz druk bezig om nog meer asbestose-patiënten te benaderen voor zijn onderzoek. Over een jaar hoopt hij een wetenschappelijk artikel te publiceren. Dat zou dan een mooi resultaat zijn van de toekenning van het eerste Machiel van der Woude stipendium.