Vanaf 1 januari geldt er een nieuw bedrag voor de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Het normbedrag voor een volledige schadevergoeding door de werkgever of verzekeraar is geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn te vinden in de IAS-patiëntenfolders van 2018. Het IAS heeft een folder voor mesothelioom en voor asbestose.