Britse krant start asbestcampagne

26-03-2009

Begin maart is De Britse krant Daily Mirror onder de naam “Asbestos Timebomb Daily Mirror Campaign” een campagne gestart tegen de schade die asbest tot nu toe veroorzaakt heeft en nog aan zal richten.
Door de hele maand maart heen publiceerde de krant veel over dit onderwerp gepubliceerd. Als conclusie stelt de krant vijf eisen aan de politiek: (1) 10 miljoen pond voor een nationaal centrum voor asbestgerelateerde ziekten; (2) schadevergoeding voor mensen met pleurale plaques: een niet-kwaadaardige door asbest veroorzaakte longafwijking; (3) rechtvaardige en uniforme compensatie van slachtoffers die hun voormalige werkgever of verzekeraar niet meer aansprakelijk kunnen stellen; (4) publicatie van een nationaal register met alle asbestinspecties in overheidsgebouwen; (5) meer geld voor toezicht op asbestverwijdering. Bron: The Mirror, maart 2009, diverse data

De chrysotiel-asbestlobby

08-02-2009

Het boek “Defending the indefensible” beschrijft waarom het grootste deel van de wereldbevolking in landen woont waar nog steeds asbest wordt gebruikt.
Hoewel al sinds 1960 bekend is dat asbest de ziektes asbestose, longkanker en mesothelioom kan veroorzaken, vond bijna 80% van het totale asbestgebruik in de 20ste eeuw pas na 1960 plaats. In de jaren 70 werden in veel landen beperkende maatregelen tegen gebruik van de meest gevaarlijke amfibool-asbestsoorten ingevoerd. De chrysotiel-asbestlobby zorgde er echter voor dat deze als minder gevaarlijk beoordeelde asbestsoort onaangetast bleef. Volgens deze lobby is gebruik van chrysotiel veilig als het op een gecontroleerde manier gebeurt. Dit terwijl in de wetenschap inmiddels duidelijk is dat ook deze asbestsoort kanker kan veroorzaken. 95% van alle asbest die ooit gebruikt is betreft chrysotiel-asbest. Bron: The Lancet, 24 januari 2009: book review: ‘Defending the indefensible; the global asbestos industry and its fight for survival’, door J. McCullock and G. Tweedale, uitg. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-953485-2.

Asbest uitbannen enige oplossing tegen asbestziekten

05-01-2009

De enige manier om asbestziekten uit te bannen is een verbod op het gebruik van alle asbestsoorten, aldus een editorial van de redactie van het gerenomeerde medische tijdschrift The Lancet. Dit advies is in overeenstemming met de aanbeveling van de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Asbestziekten zullen de westerse wereld naar schatting 300 miljard us-dollar aan schadevergoeding kosten. 125 miljoen mensen lopen op dit moment nog steeds risico door asbestblootstelling en jaarlijks overlijden wereldwijd ca. 90.000 mensen aan een asbestgerelateerde ziekte.
In de EU is het gebruik van asbest inmiddels verboden. In de VS wordt asbest nog steeds in bouwmaterialen gebruikt. In ontwikkelingslanden als Thailand en India wordt het nog volop gebruikt. Canada is het enige westerse land dat nog werkende asbestmijnen heeft. Die asbest wordt naar ontwikkelingslanden geëxporteerd. Bron: www.thelancet.com, vol 372, december 6, 2008.

Internationale asbestgeschiedenis in het kort

01-11-2008

Een artikel in de Canadese krant Ottawa Citizen beschrijft in het kort wanneer internationaal bekend werd dat asbest gevaarlijk was voor de gezondheid. Bron: The Ottawa Citizen, 25 oktober 2008.

VK: boek over asbestgeschiedenis

01-09-2008

John McCulloch and Geoffrey Tweedale hebben een boek geschreven over de internationale ontwikkelingen in de asbestindustrie vanaf het einde van de 19de eeuw in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tot heden ten dage in de ontwikkelingslanden. Bron: ‘Defending the indefensible; the global asbestos industry and its fight for survival’, door J. McCullock and G. Tweedale, uitg. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-953485-2.

Britse campagne waarschuwt voor asbestgevaar

25-03-2008

Elke week overlijden 20 Britse bouwvakkers, waaronder 6 elektriciens en drie loodgieters, aan de gevolgen van asbestblootstelling tijdens hun werk, aldus een waarschuwingscampagne van de overheidsautoriteit “Health and Safety Executive (HSE)”. De HSE meldt verder dat onderzoek laat zien dat jonge loodgieters , elektriciens en andere zelfstandigen wel weten dat asbest gevaarlijk is, maar niet geloven dat zij persoonlijk risico lopen. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 26 februari 2008. Meer http://hesa.etui-rehs.org/

VK: Handleiding begeleiding nabestaanden mesothelioompatienten

25-03-2008

De “British Lung Foundation” maakt een handleiding voor artsen die uitlegt hoe mesothelioompatiënten en vooral hun nabestaanden kunnen worden voorbereid op het justitiële traject dat volgt op het overlijden van de patiënt. In het Verenigd Koninkrijk vindt na het overlijden van een mesothelioompatiënt een gerechtelijk onderzoek plaats dat o.a. een lijkschouwing omvat. Bron: British Lung Foundation, 19 februari 2008. Meer http://www.lunguk.org/

VK: kleine zelfstandigen niet bewust van asbestrisico

03-03-2008

In het Verenigd Koninkrijk is minder dan een derde van kleine zelfstandigen als loodgieters en timmermannen zich bewust dat asbestblootstelling kanker kan veroorzaken, aldus een enquête van de British Lung Foundation. Driekwart zei niet te weten hoe met asbest om te gaan en bijna een derde gelooft onjuist dat de meeste asbest uit Britse gebouwen is verwijderd. Bron: British Lung Foundation, 22 februari 2008. Meer http://www.lunguk.org/

VVOJ-prijs voor artikelen over asbest

29-11-2007

De Belgische journalisten Marleen Teugels, Nico Krols en Frieda Joris hebben een prijs gewonnen van de Vereniging Van Onderzoeks Journalisten (VVOJ) voor hun reeks artikelen over asbest in het Belgische weekblad Knack en in Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Belgi&euml.. Ze schreven onder meer dat de Europese Commissie reeds in 1962 en 1966 de overheid en de bedrijven waarschuwde voor de kankerrisico’s van asbest. Daarmee werd ingegaan tegen de boodschap van de industrie dat er indertijd te weinig bekend was over de schadelijke gevolgen van asbest. Bron: ANP, VVOJ, november 2007. Meer http://www.vvoj.nl/