Britten weten weinig over gevaren asbest

03-04-2007

Meer dan een derde van het Britse publiek weet niet dat asbest kanker kan veroorzaken. Hoewel bijna iedereen over asbest heeft gehoord, heeft 65% nooit van de ziekte mesothelioom gehoord. Er is nog veel onwetendheid over de gevaren van asbest en waar het in huis gevonden kan worden. Dit concludeert de ‘British Lung Foundation’ uit de resultaten van een enquête. Bron: British Lung Foundation, 27 februari 2007. Meer http://www.lunguk.org/news.asp

Zuidafrikaanse foto-tentoonstelling asbestlandschappen

03-04-2007

In Huis Marseille te Amsterdam is tot 27 mei een overzichtstentoonstelling te zien van de Zuidafrikaanse fotograaf David Goldblatt. Hij startte in 1999 een serie over asbestlandschappen met vlijmscherpe beelden van de blauw-grijze vezels op het land, van verlaten mijnschachten en van een spookachtig verlaten fabriek. Bron: Nrc, 22 maart 2007

Website met info over risico’s asbest vernieuwd

04-01-2007

De website ‘Risico’s van stoffen’ is vernieuwd. Op deze site is informatie te vinden over normen en gevaarsindelingen van asbest. Nieuw zijn een verbodsrichtlijn , een complete gevaarsindeling vervoer (ADR) en en een gevaarsindeling met betrekking tot de gezondheidsschade die asbest aan kan richten (CMR). Bron. Rivm, 2 januari 2007. Meer http://www.rivm.nl/rvs/

Nieuw steunpunt asbestslachtoffers in Oost Nederland

04-01-2007

De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) heeft een steunpunt geopend in het oosten van ons land. Tot nu toe waren die er alleen in het zuiden en westen, in de buurt van de voormalige staatsmijnen en scheepswerven. Maar ook in Oost Nederland wonen veel asbestslachtoffers die in het verleden bij de asbestfabriek Eternit in Goor gewerkt of indirect met de asbest uit de fabriek in aanraking zijn geweest. Telefoon:0302916090 of kijk op http://www.kankerpatient.nl//avn/. Bron: destentor.nl, 20 december 2006.

Kanker door het beroep vooral bij (ex-)asbestwerkers

08-11-2006

Asbest zal ook de komende jaren de belangrijkste oorzaak van kanker door het beroep blijven. de gevolgen van asbestblootstelling in het verleden ijlen nog meer dan 25 jaar na. Dat meldt het ‘Signaleringsrapport Beroepsziekten 2006’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bedrijfsartsen meldden in 2005 slechts 11 gevallen van mesothelioom terwijl in dat jaar bijna 400 mensen aan deze ziekte overleden. Dit geringe aantal meldingen heeft te maken met de lange periode (vaak tientallen jaren) tussen de blootstelling aan asbest en het manifest worden van de kanker. Hierdoor onttrekken de meeste gevallen zich aan het oog van de bedrijfsarts. Op het moment van de diagnose is meestal geen sprake meer van een dienstverband met de werkgever waar de blootstelling heeft plaatsgevonden. Hoewel technisch goed mogelijk, is vroege opsporing volgens het rapport, vooralsnog niet zinvol omdat het behandelingsperspectief nog te beperkt is. Het rapport meldt verder dat de epidemie van mesotheliomen en andere asbestziektes zich naar ontwikkelingslanden dreigt te verplaatsen. Terwijl in Europa, de Verenigde Staten en Japan het gebruik van asbest inmiddels verboden is, groeit het gebruik van asbest in Azië, Latijns-Amerika en China. Bron: www.beroepsziekten.nl, november 2006. Meer www.beroepsziekten.nl

Mesothelioom duurste zoekterm in Google

26-09-2006

Amerikaanse letselschade-advocaten bieden 100 usd voor elke klik op hun ‘link’ na het invoeren van de zoekterm mesothelioom. Ze worden dan in de lijst van gesponsorde links geplaatst als de zoekterm mesothelioom in Google ingetoetst wordt. 100 dollar is het hoogst geboden bedrag tot nu toe, volgens marktonderzoekbureau Jupiter Research.. De omvang van Internet-adverteren neemt volgens dit bureau de laatste tijd sterk toe. ‘Gesponsorde links’ bij de resultaten van een zoekopdracht zijn de meest populaire vorm van internet-advertenties. Bron: Sunday Times, 13 augustus 2006.

Arbo.nl nu ook voor werknemers

17-05-2006

Arbo.nl nu ook voor werknemers

De website van het Arbo Platform Nederland heeft een nieuw deel speciaal ingericht op werknemers. Op dit nieuwe deel van arbo.nl staan zonder omwegen alle feiten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden. Er is informatie te vinden over ruim 200 onderwerpen, waaronder asbest. Bron: Arbo Platform Nederland, 15 mei 2006. Meer.. http://www.arbo.nl/

Landelijk meldpunt asbest en loketten in Harderwijk en Goor operationeel

10-05-2006

Begin mei is een landelijk meldpunt asbest van start gegaan in de vorm van een website en een gratis telefoonnummer. Het meldpunt is primair bedoeld om burgers de mogelijkheid te geven melding te maken van asbest in hun woon- of leefomgeving. Tegelijk met het meldpunt gingen ook twee ‘asbestloketten’ open, één in Harderwijk en één in Hof van Twente. Eigenaren van wegen en erven waarin asbest is verwerkt, krijgen tot 1 juli de kans dit te melden. Indien asbest wordt aangetroffen, volgt een bodemonderzoek en eventuele sanering op kosten van het rijk. SenterNovem, het overheidsagentschap dat het meldpunt beheert, deelt de meldingen in naar situatie en zendt ze door aan het bevoegd gezag. Het gratis telefoonnummer is: 0800 MELDASBEST (08006353272). Kijk verder op http://www.senternovem.nl/meldasbest/index.asp.

Boek ‘Asbestos house’

23-03-2006

De Australische schrijver Gideon Haigh beschrijft de asbestgeschiedenis van James Hardie, één van Australiës oudste en ooit meest bewonderde bedrijven. Hoe is het gekomen dat zo’n bedrijf zoveel asbestslachtoffers in de steek liet? Haigh beschrijft James Hardie niet als de enig verantwoordelijke voor alle asbest-ellende. Integendeel de asbestgevaren werd in de vorige eeuw op alle niveaus in de maatschappij genegeerd, zowel door vakbondsvertegenwoordigers als door de officiële gezondheidsauthoriteiten. Uiteindelijk hebben de advocaten de strijd gewonnen. Haigh concludeert dat de schadelijke gevolgen van asbest een last zijn die door de hele maatschappij gedragen moet worden. Bron: Herald Sun, 25 februari 2006.

Nieuwsbrief Gevaarlijke stoffen

24-02-2006

De februari ARBO nieuwsbrief van Kluwer is gewijd aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, waaronder asbest. Hierin opgenomen zijn onder meer een checklist, een aantal vragen en antwoorden en links naar boeken en websites met informatie over gevaarlijke stoffen. Bron: Kluwer, februari 2006. Meer http://vedm.net/