Het boek “Defending the indefensible” beschrijft waarom het grootste deel van de wereldbevolking in landen woont waar nog steeds asbest wordt gebruikt.
Hoewel al sinds 1960 bekend is dat asbest de ziektes asbestose, longkanker en mesothelioom kan veroorzaken, vond bijna 80% van het totale asbestgebruik in de 20ste eeuw pas na 1960 plaats. In de jaren 70 werden in veel landen beperkende maatregelen tegen gebruik van de meest gevaarlijke amfibool-asbestsoorten ingevoerd. De chrysotiel-asbestlobby zorgde er echter voor dat deze als minder gevaarlijk beoordeelde asbestsoort onaangetast bleef. Volgens deze lobby is gebruik van chrysotiel veilig als het op een gecontroleerde manier gebeurt. Dit terwijl in de wetenschap inmiddels duidelijk is dat ook deze asbestsoort kanker kan veroorzaken. 95% van alle asbest die ooit gebruikt is betreft chrysotiel-asbest. Bron: The Lancet, 24 januari 2009: book review: ‘Defending the indefensible; the global asbestos industry and its fight for survival’, door J. McCullock and G. Tweedale, uitg. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-953485-2.