Wetenschappelijke publicaties over mesothelioom

23-03-2010

Een historische analyse van het aantal wetenschappelijke publicaties over de ziekte mesothelioom laat zien dat de belangstelling in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en in de eerste jaren van deze eeuw relatief groot was.
In de jaren 60 en 70 was de aandacht groot omdat toen onomstotelijk duidelijk werd dat asbestblootstelling de oorzaak van deze ziekte is. De relatief grote belangstelling van de laatste jaren heeft te maken met de ontwikkeling van nieuwe diagnostische technieken en behandelingen voor de ziekte. Bron: Ugolini, D. e.a. (2010).

Overheidsbeleid asbestsanering op tv

15-02-2010

In een tv-uitzending stelt de Vara ombudsman het overheidsbeleid inzake asbestsanering aan de kaak.
Bron: www.asbestslachtoffer.nl, februari 2010.

Vietnam start asbestinstituut

15-02-2010

Het Vietnamese Nationale Instituut voor Arbeidsbescherming is begin februari een centrum gestart dat de gezondheid van asbestwerkers gaat monitoren.
Daarnaast zal het zich bezig houden met onderzoek naar substituten voor asbestdakbedekking en de ontwikkeling van trainingsmaterialen om het risico op asbestblootstelling te beperken. Vietnam is wereldwijd in omvang de achtste gebruiker van asbest en in Azie de vijfde na China, India, Thailand en Sri Lanka. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 11 februari 2010.

Kinderen en de gevaren van asbest

15-01-2010

In een uitzending van 17 december jl. van het tv-programma Klokhuis worden kinderen voor het eerst geattendeerd op het bestaan van asbest, hoe asbest eruit ziet en dat asbest een gevaarlijk materiaal is voor de gezondheid.
Bron: www.asbestslachtoffer.nl, januari 2009.

Geschiedenis onderzoek asbestziekten

09-09-2009

In het British Journal of Industrial Medicine zijn al vanaf 1955 artikelen gepubliceerd die van doorslaggevend belang waren voor het bewijs dat asbestblootstelling longkanker en mesothelioom kan veroorzaken.
Allereerst was er het onderzoek van Richard Doll onder asbestwerkers dat in 1955 de relatie tussen asbest en longkanker aantoonde. Een studie van Wagner bevestigde in 1960 de relatie tussen crocidoliet asbest en mesothelioom bij Zuidafrikaanse mijnwerkers en omwonenden van de mijn. Door onderzoek van mesothelioompatienten uit Londen liet Newhouse in 1965 zien dat asbestblootstelling deze ziekte niet alleen bij asbestwerkers veroorzaakte, maar ook bij hun huisgenoten en bij omwonenden van een asbestfabriek. Bron: Newman Taylor, A. (2009). Asbestos, lung cancer and mesothelioma in the British Journal of Industrial Medicine. Occup. Environ. Med. 2009; 66;426-427.

Asbestgevaren meer in schijnwerpers

08-07-2009

Wat zijn de risico’s van losse asbestvezels voor de volksgezondheid en het milieu? Waar kom je ze tegen en wat kun je er aan doen? Dit voorjaar is VROM een communicatietraject gestart dat zich richt op het vergroten van kennis en bewustzijn bij Nederlanders over asbest.
Het ministerie richt zich hierbij vooral op eigenaren en huurders van woningen die voor 1994 zijn gebouwd en willen slopen/verbouwen en op eigenaren van gebouwen met asbestdaken (zoals schuren en stallen in buitengebieden). Het dossier Asbest (http://www.vrom.nl/asbest) op de internetsite van VROM vormt de rode draad. Bron: ministerie van VROM, Nieuwsbrief Risicobeleid, juni 2009, nummer 5.

37% Japanse asbestslachtoffers weet oorzaak blootstelling niet

25-06-2009

Uit een onderzoek van het Japanse ministerie van Milieu komt naar voren dat meer dan een een derde (37%) van de asbestslachtoffers niet weet waar men aan asbest blootgesteld is.
Het onderzoek werd gedaan bij 3151 mensen met een asbestziekte die in 2006 en 2007 in aanmerking kwamen voor financiële steun wegens hun gezondheidsproblemen. Bron: The Daily Yomiuri, 19 juni 2009.

Fact Sheet over chrysotiel asbest

10-06-2009

De Amerikaanse Environmental Information Association (EIA) en de Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) hebben samen een factsheet over chrysotiel (wit) asbest gepubliceerd.
Hierin staat o.a. dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat alle soorten asbest kankerverwekkend zijn en ziektes als asbestgerelateerde longkanker, mesothelioom, larinxkanker en eierstokkanker kunnen veroorzaken. De factsheet zal aan het Amerikaanse congres worden aangeboden als een door wetenschappers ontwikkeld document dat een pleidooi is voor een structurele inspanning om asbest uit te bannen. Bron: Oncology Business Week, 17 mei 2009.

Aardbevingen en asbest oorsprong van leven?

07-05-2009

Aardbevingen en asbest hebben mogelijk gezorgd voor het ontstaan van leven op aarde. Met chrysotiel asbest bedekte troggen in zee zijn plekken waar 3,5 biljoen jaar geleden leven kon ontstaan.
Het kon zich ontwikkelen door de vele aardbevingen die destijds plaatsvonden. Japanse onderzoekers concluderen dit nadat zij deze omgeving in een experiment hadden nagebootst. Bron: Newscientist, 2 mei 2009.