De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een factsheet gepubliceerd waarin de schatting van het aantal asbeststerfgevallen wereldwijd verhoogd is tot 107.000 mensen per jaar. Bron International Ban Asbestos Secretariaat, augustus 2010.