Niet alle 418 woningcorporaties waarschuwen voor de aanwezigheid van asbest in een huurhuis. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD onder asbestinspectie-en saneringsbedrijven. Klussende huurders kunnen daardoor onbewust in aanraking komen met het materiaal. Minister Donner gaat praten met koepelorganisatie Aedes. Volgens het Aedes protocol moeten corporaties inventariseren waar zich asbesthoudende materialen in een woning bevinden en huurders daarover inlichten. Bron: Ad, 10 maart, vragenuurtje Tweede Kamer d.d. 15 maart 2011.