Nieuwsbrief Gevaarlijke stoffen

24-02-2006

De februari ARBO nieuwsbrief van Kluwer is gewijd aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, waaronder asbest. Hierin opgenomen zijn onder meer een checklist, een aantal vragen en antwoorden en links naar boeken en websites met informatie over gevaarlijke stoffen. Bron: Kluwer, februari 2006. Meer http://vedm.net/

Uitbreiding milieumaatregelen asbest op website Infomil

20-02-2006

De website van InfoMil is uitgebreid met ruim zevenhonderd milieumaatregelen en ongeveer zestig praktijkvoorbeelden. Naast algemeen toepasbare preventiemaatregelen zijn vele branchespecifieke maatregelen opgenomen. Ook op het gebied van asbest zijn enkele maatregelen opgenomen. De website Milieu en winst is opgegaan in de nieuwe databank. Bron: Infomil, 16 februari 2006. Meer www.infomil.nl

Handboek Asbest

25-01-2006

Op initiatief van het Ministerie van VROM is een nieuwe informatiemap Handboek Asbest ontwikkeld. Deze informatiemap is de opvolger van de InfoMil-publicatie “235 vragen over asbest”. In het handboek zijn katernen “Vragen en antwoorden”, “Wet- en regelgeving” en “Algemene informatie” opgenomen. Het handboek kost 10 Euro. De inhoud van het Handboek Asbest is kosteloos te downloaden van InfoMil.nl. Meer vragen en antwoorden staan in de Kennisbank van InfoMil. Bron: Infomil. 25 januari 2006: www.infomil.nl

Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek

07-11-2005

Het laatste kwartaalnummer van de ‘International Journal of Occupational and Environmental Health’ is gewijd aan de manipulatie van het wetenschappelijk onderzoek door het bedrijfsleven. Gerefereerd wordt o.a. aan een aantal onderzoeken naar gezondheidsschade door asbest. Bekend zijn bijvoorbeeld de acties van de Canadese mijnindustrie om te voorkomen dat bekend werd dat chrysotiel (wit asbest) asbestose en mesothelioom kan veroorzaken.

Bron: Bron: Internationaal Asbestsecretariaat, 28 oktober 2005. Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_corrup_science_05.htm.

Nieuwe versie Stoffenmanager online

20-10-2005

Sinds 14 oktober 2005 is een nieuwe versie van de Stoffenmanager beschikbaar: de Stoffenmanager versie 2.0. De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het MKB om de risico’s van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest te beheersen. De website ondersteunt o.a. bij: het opstellen van een overzicht gevaarlijke stoffen, het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak voor gevaarlijke stoffen, het maken van werkplekinstructiekaarten en het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. Bron: Arbo Platform Nederland, 19 oktober 2005. Meer http://www.stoffenmanager.nl/

EU lanceert nieuwe website voor informatie over veiligheid en gezondheid

26-09-2005

De nieuwe website is het eerste wereldwijde portaal voor informatie over veiligheid en gezondheid op het werk voor al diegenen die betrokken zijn bij risicopreventie op de werkplek. De site wordt gerund door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en biedt o.a. allerlei informatie op het gebied van asbest.

Bron: Europees Agentschap, 9 september 2005. Meer http://osha.eu.int/OSHA

Kamervragen asbesthoudende vloerbedekking

26-09-2005

Volgens de FNV wekt het ministerie van VROM in een brochure ten onrechte de indruk dat na 1980 geen asbesthoudende vloerbedekking te koop was. SP lid Gerkens stelde hierover vragen aan staatssecretaris Van Geel. De staatssecretaris antwoordt dat de informatie in de brochure niet fout is maar vollediger had gekund. Inmiddels is sinds half augustus de brochure met de ontbrekende informatie aangevuld. Bron: FNV en parlando.sdu.nl. Kamervragen met antwoord 2353, KVR23796, 13 september 2005.

Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous.

Fnv: pas op datum vinylzeil

23-08-2005

Volgens FNV is asbesthoudend vinylzeil verkocht tot september 1983 en niet maar tot 1980, zoals VROM stelt in een brochure en websites over dit onderwerp. De productie van dit zeil is wel in 1980 gestopt. De onderkant van dit soort zeil bestaat voor 75% uit asbest. Vooral niet gelijmd zeil mag niet zelf verwijderd worden, omdat er meer dan de toegestane hoeveelheid asbest kan vrijkomen.

Bron: FNV Zelfstandige Bondgenoten, 5 augustus 2005. Meer http://fnvzzp.cms.fnv.nl/

Website www.kanker.info vernieuwd

23-08-2005

WWW.kanker.info, de gezamenlijke website van de integrale kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de patiëntenverenigingen waarop betrouwbare informatie over kanker te vinden is, is in juli verbeterd. Op www.kanker.info kunnen zowel patiënten en hun naasten als zorgverleners betrouwbare en actuele informatie over kanker vinden, waaronder het asbestgerelateerde borstvlieskanker (mesothelioom). Bron: IKCnet, 28 juli 2005. Meer IKCnet

Rapport SP: Het Asbestdrama , boek over 100 jaar asbestindustrie

28-07-2005

Rapport SP: Het Asbestdrama, boek over 100 jaar asbestindustrie

In dit rapport onthullen Bob Ruers en Nico Schouten dat de Eternitbedrijven al sinds de jaren twintig op de hoogte waren van de gevaren van asbest, maar desondanks doorgingen met de productie ervan. Volgens de auteurs hebben schadeclaims tegen het bedrijf Eternit nu meer kans van slagen. Eternit heeft nog in recente rechtzaken volgehouden dat kennis over de gevaren van asbest in haar dochterbedrijven pas in de jaren zeventig aanwezig was.

Bron: website SP, 28 juli 2005. sp.nl