De “British Lung Foundation” maakt een handleiding voor artsen die uitlegt hoe mesothelioompatiënten en vooral hun nabestaanden kunnen worden voorbereid op het justitiële traject dat volgt op het overlijden van de patiënt. In het Verenigd Koninkrijk vindt na het overlijden van een mesothelioompatiënt een gerechtelijk onderzoek plaats dat o.a. een lijkschouwing omvat. Bron: British Lung Foundation, 19 februari 2008. Meer http://www.lunguk.org/