Het Europees Vakbondsinstituut heeft een boek gepubliceerd dat tot doel heeft aan te geven hoe kanker door het werk kan worden tegengegaan. Elk jaar overlijden in de EU een miljoen mensen aan kanker. Een belangrijk deel is te wijten aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, zoals asbest. Bron: Hesa, mei 2007. Occupational cancer, The Cinderella disease, Marie-Anne Mengeot. Meer http://hesa.etui-rehs.org