De website ‘Risico’s van stoffen’ is vernieuwd. Op deze site is informatie te vinden over normen en gevaarsindelingen van asbest. Nieuw zijn een verbodsrichtlijn , een complete gevaarsindeling vervoer (ADR) en en een gevaarsindeling met betrekking tot de gezondheidsschade die asbest aan kan richten (CMR). Bron. Rivm, 2 januari 2007. Meer http://www.rivm.nl/rvs/