Website www.kanker.info vernieuwd

23-08-2005

WWW.kanker.info, de gezamenlijke website van de integrale kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de patiëntenverenigingen waarop betrouwbare informatie over kanker te vinden is, is in juli verbeterd. Op www.kanker.info kunnen zowel patiënten en hun naasten als zorgverleners betrouwbare en actuele informatie over kanker vinden, waaronder het asbestgerelateerde borstvlieskanker (mesothelioom). Bron: IKCnet, 28 juli 2005. Meer IKCnet

Rapport SP: Het Asbestdrama , boek over 100 jaar asbestindustrie

28-07-2005

Rapport SP: Het Asbestdrama, boek over 100 jaar asbestindustrie

In dit rapport onthullen Bob Ruers en Nico Schouten dat de Eternitbedrijven al sinds de jaren twintig op de hoogte waren van de gevaren van asbest, maar desondanks doorgingen met de productie ervan. Volgens de auteurs hebben schadeclaims tegen het bedrijf Eternit nu meer kans van slagen. Eternit heeft nog in recente rechtzaken volgehouden dat kennis over de gevaren van asbest in haar dochterbedrijven pas in de jaren zeventig aanwezig was.

Bron: website SP, 28 juli 2005. sp.nl

Bureau Beroepsziekten FNV bestaat vijf jaar

17-07-2005

Meer aandacht voor beroepsziekten en meer aandacht voor preventie van beroepsziekten, dat zijn een paar zegeningen van het vijfjarig bestaan van het Bureau Beroepsziekten (BBZ) van de FNV. Tot nu toe heeft BBZ voor 150 slachtoffers claims gerealiseerd, met een totale som van 7.5 miljoen euro. Dat komt neer op gemiddeld vijftigduizend euro schadevergoeding.

Bron: FNV e-magazine, 4 mei 2005.

Meer fnv.nl

Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM, 2005)

17-07-2005

Zoals ook uit de Handreiking blijkt, bestaan er inmiddels veel beleid, wet- en regelgeving en talrijke richtlijnen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Ook heeft zich een omvangrijke jurisprudentie ontwikkeld. De Handreiking is bedoeld voor het doorvertalen van ruimtelijk relevante onderdelen van het milieubeleid in ruimtelijke plannen. In hoofdstuk 8 wordt de problematiek van asbest in de bodem behandeld.
Bron: GGD kennisnet, 14 juli 2005. Meer ggd-wijzer

Herziene ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende materialen’

17-07-2005

De ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende materialen’ is herzien. Op basis van de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is het verboden om asbesthoudend materiaal te bewerken. Onder voorwaarden kunnen bedrijven bij Arbouw ontheffing van dit verbod aanvragen voor onderhoud. Als de ontheffing aan een bedrijf wordt verleend, dan moet dit bedrijf werken volgens de in de leidraad gestelde werkwijzen.

Bron: Arbouw.nl, 17 juni 2005.

Meer

http://www.arbouw.nl/page.aspx?p=/content/nieuwsbrief/juni-2005.xml

Nieuwe website ‘Gezondheid en Milieu’

17-07-2005

Deze website geeft informatie over de invloed van het milieu en de leefomgeving op onze gezondheid en welbevinden. Deze informatie wordt via thema’s (zoals geluid en luchtverontreiniging) toegankelijk gemaakt. Onder het thema binnenmilieu vindt u informatie over asbest. Daarnaast geeft de site onder andere informatie over monitoringsystemen voor milieu en gezondheid. Ook vindt u hier aanspreekpunten voor vragen of klachten over milieu en gezondheid.

Bron: RIVM, 5 april 2005. Meer http://www.rivm.nl/gezondheidenmilieu/

‘De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe’

15-03-2005

Een boek over één van de eerste claims van een asbestslachtoffer tegen DSM. Het boek beschrijft hoe het kon dat DSM zo hardvochtig reageerde toen mw. Widdershoven met een schadeclaim kwam. De rechtzaak eindigde na 13 jaar alsnog met een schikking. DSM heeft nooit aansprakelijkheid erkend. Peet Adams: De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe, Uitgeverij Spaan, E18,45, ISBN 9074840450.