Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM, 2005)

17-07-2005

Zoals ook uit de Handreiking blijkt, bestaan er inmiddels veel beleid, wet- en regelgeving en talrijke richtlijnen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Ook heeft zich een omvangrijke jurisprudentie ontwikkeld. De Handreiking is bedoeld voor het doorvertalen van ruimtelijk relevante onderdelen van het milieubeleid in ruimtelijke plannen. In hoofdstuk 8 wordt de problematiek van asbest in de bodem behandeld.
Bron: GGD kennisnet, 14 juli 2005. Meer ggd-wijzer

Herziene ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende materialen’

17-07-2005

De ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende materialen’ is herzien. Op basis van de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is het verboden om asbesthoudend materiaal te bewerken. Onder voorwaarden kunnen bedrijven bij Arbouw ontheffing van dit verbod aanvragen voor onderhoud. Als de ontheffing aan een bedrijf wordt verleend, dan moet dit bedrijf werken volgens de in de leidraad gestelde werkwijzen.

Bron: Arbouw.nl, 17 juni 2005.

Meer

http://www.arbouw.nl/page.aspx?p=/content/nieuwsbrief/juni-2005.xml

Nieuwe website ‘Gezondheid en Milieu’

17-07-2005

Deze website geeft informatie over de invloed van het milieu en de leefomgeving op onze gezondheid en welbevinden. Deze informatie wordt via thema’s (zoals geluid en luchtverontreiniging) toegankelijk gemaakt. Onder het thema binnenmilieu vindt u informatie over asbest. Daarnaast geeft de site onder andere informatie over monitoringsystemen voor milieu en gezondheid. Ook vindt u hier aanspreekpunten voor vragen of klachten over milieu en gezondheid.

Bron: RIVM, 5 april 2005. Meer http://www.rivm.nl/gezondheidenmilieu/

Nieuw adres Comité Asbestslachtoffers

15-03-2005

Het Comité Asbestslachtoffers heeft een nieuw correspondentieadres: Lijndraaier 157- 1625 ZW HOORN- telefoon: 0229 265 137.

Het email adres blijft ongewijzigd: info@comiteasbestslachtoffers.nl

‘De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe’

15-03-2005

Een boek over één van de eerste claims van een asbestslachtoffer tegen DSM. Het boek beschrijft hoe het kon dat DSM zo hardvochtig reageerde toen mw. Widdershoven met een schadeclaim kwam. De rechtzaak eindigde na 13 jaar alsnog met een schikking. DSM heeft nooit aansprakelijkheid erkend. Peet Adams: De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe, Uitgeverij Spaan, E18,45, ISBN 9074840450.