De februari ARBO nieuwsbrief van Kluwer is gewijd aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, waaronder asbest. Hierin opgenomen zijn onder meer een checklist, een aantal vragen en antwoorden en links naar boeken en websites met informatie over gevaarlijke stoffen. Bron: Kluwer, februari 2006. Meer http://vedm.net/