Sinds 14 oktober 2005 is een nieuwe versie van de Stoffenmanager beschikbaar: de Stoffenmanager versie 2.0. De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het MKB om de risico’s van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest te beheersen. De website ondersteunt o.a. bij: het opstellen van een overzicht gevaarlijke stoffen, het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak voor gevaarlijke stoffen, het maken van werkplekinstructiekaarten en het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. Bron: Arbo Platform Nederland, 19 oktober 2005. Meer http://www.stoffenmanager.nl/