Asbest zal ook de komende jaren de belangrijkste oorzaak van kanker door het beroep blijven. de gevolgen van asbestblootstelling in het verleden ijlen nog meer dan 25 jaar na. Dat meldt het ‘Signaleringsrapport Beroepsziekten 2006’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bedrijfsartsen meldden in 2005 slechts 11 gevallen van mesothelioom terwijl in dat jaar bijna 400 mensen aan deze ziekte overleden. Dit geringe aantal meldingen heeft te maken met de lange periode (vaak tientallen jaren) tussen de blootstelling aan asbest en het manifest worden van de kanker. Hierdoor onttrekken de meeste gevallen zich aan het oog van de bedrijfsarts. Op het moment van de diagnose is meestal geen sprake meer van een dienstverband met de werkgever waar de blootstelling heeft plaatsgevonden. Hoewel technisch goed mogelijk, is vroege opsporing volgens het rapport, vooralsnog niet zinvol omdat het behandelingsperspectief nog te beperkt is. Het rapport meldt verder dat de epidemie van mesotheliomen en andere asbestziektes zich naar ontwikkelingslanden dreigt te verplaatsen. Terwijl in Europa, de Verenigde Staten en Japan het gebruik van asbest inmiddels verboden is, groeit het gebruik van asbest in Azië, Latijns-Amerika en China. Bron: www.beroepsziekten.nl, november 2006. Meer www.beroepsziekten.nl