Het laatste kwartaalnummer van de ‘International Journal of Occupational and Environmental Health’ is gewijd aan de manipulatie van het wetenschappelijk onderzoek door het bedrijfsleven. Gerefereerd wordt o.a. aan een aantal onderzoeken naar gezondheidsschade door asbest. Bekend zijn bijvoorbeeld de acties van de Canadese mijnindustrie om te voorkomen dat bekend werd dat chrysotiel (wit asbest) asbestose en mesothelioom kan veroorzaken.

Bron: Bron: Internationaal Asbestsecretariaat, 28 oktober 2005. Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_corrup_science_05.htm.