De website van InfoMil is uitgebreid met ruim zevenhonderd milieumaatregelen en ongeveer zestig praktijkvoorbeelden. Naast algemeen toepasbare preventiemaatregelen zijn vele branchespecifieke maatregelen opgenomen. Ook op het gebied van asbest zijn enkele maatregelen opgenomen. De website Milieu en winst is opgegaan in de nieuwe databank. Bron: Infomil, 16 februari 2006. Meer www.infomil.nl