Begin mei is een landelijk meldpunt asbest van start gegaan in de vorm van een website en een gratis telefoonnummer. Het meldpunt is primair bedoeld om burgers de mogelijkheid te geven melding te maken van asbest in hun woon- of leefomgeving. Tegelijk met het meldpunt gingen ook twee ‘asbestloketten’ open, één in Harderwijk en één in Hof van Twente. Eigenaren van wegen en erven waarin asbest is verwerkt, krijgen tot 1 juli de kans dit te melden. Indien asbest wordt aangetroffen, volgt een bodemonderzoek en eventuele sanering op kosten van het rijk. SenterNovem, het overheidsagentschap dat het meldpunt beheert, deelt de meldingen in naar situatie en zendt ze door aan het bevoegd gezag. Het gratis telefoonnummer is: 0800 MELDASBEST (08006353272). Kijk verder op http://www.senternovem.nl/meldasbest/index.asp.