Op initiatief van het Ministerie van VROM is een nieuwe informatiemap Handboek Asbest ontwikkeld. Deze informatiemap is de opvolger van de InfoMil-publicatie “235 vragen over asbest”. In het handboek zijn katernen “Vragen en antwoorden”, “Wet- en regelgeving” en “Algemene informatie” opgenomen. Het handboek kost 10 Euro. De inhoud van het Handboek Asbest is kosteloos te downloaden van InfoMil.nl. Meer vragen en antwoorden staan in de Kennisbank van InfoMil. Bron: Infomil. 25 januari 2006: www.infomil.nl