De sterftecijfers van het CBS laten zien dat de top van het aantal gevallen mogelijk nog niet is bereikt. Dat meldt het rapport Beroepsziekten in cijfers 2010 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In 2009 registreerde het NCvB 6 meldingen van mesothelioom door bedrijfsartsen. Dit lage aantal ten opzichte van de werkelijke gevallen (bijna 500) moet vooral worden verklaard door de lange tijd die bestaat tussen de blootstelling aan de kankerverwekkende stof en het ontstaan van de aandoening. Bij mesothelioom bedraagt deze zogenaamde latentietijd gemiddeld 30 – 40 jaar. De werkenden zijn dan meestal niet meer in het oorspronkelijke bedrijf werkzaam en bevinden zich buiten het vizier van de bedrijfsarts. Bron: NCvB november 2010.