Voorlichting over asbest in huurhuizen

17-03-2011

Niet alle 418 woningcorporaties waarschuwen voor de aanwezigheid van asbest in een huurhuis. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD onder asbestinspectie-en saneringsbedrijven. Klussende huurders kunnen daardoor onbewust in aanraking komen met het materiaal. Minister Donner gaat praten met koepelorganisatie Aedes. Volgens het Aedes protocol moeten corporaties inventariseren waar zich asbesthoudende materialen in een woning bevinden en huurders daarover inlichten. Bron: Ad, 10 maart, vragenuurtje Tweede Kamer d.d. 15 maart 2011.

Tv-programma s Kassa en Zembla over asbest

14-01-2011

Op zaterdag 15 januari besteedde de Vara in twee tv-programma’s aandacht aan de gevaren van asbest. Het programma Kassa gaat in op de hoge kosten van asbestverwijdering waardoor vooral particulieren gemakkelijk in de verleiding komen om een goedkopere oplossing te kiezen. Zij nemen hun toevlucht tot illegale asbestverwijderaars die zich op internet aanbieden. Omdat deze ‘free riders’ het niet zo nauw nemen met de regels blijven de bewoners achter met een huis vol rondzwevende asbestvezels. Met alle risico’s van dien. Zembla belicht daarnaast de aanwezigheid van asbest in woningen, kantoren en schoolgebouwen. Volgens het programma zit in 70% van onze huizen, scholen en gebouwen nog asbest. Bij een op de vier middelbare scholen die voor 1993 zijn gebouwd bestaat de kans dat kinderen en leraren aan asbest worden blootgesteld. Scholen blijken geen idee te hebben waar in hun gebouwen asbest zit. In het verleden zijn wel risico-inventarisaties gemaakt, maar die blijken niet altijd afdoende. Bron: Vara: Kassa en Zembla, januari 2011.

Rapport Beroepsziekten in Cijfers 2010

22-11-2010

De sterftecijfers van het CBS laten zien dat de top van het aantal gevallen mogelijk nog niet is bereikt. Dat meldt het rapport Beroepsziekten in cijfers 2010 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In 2009 registreerde het NCvB 6 meldingen van mesothelioom door bedrijfsartsen. Dit lage aantal ten opzichte van de werkelijke gevallen (bijna 500) moet vooral worden verklaard door de lange tijd die bestaat tussen de blootstelling aan de kankerverwekkende stof en het ontstaan van de aandoening. Bij mesothelioom bedraagt deze zogenaamde latentietijd gemiddeld 30 – 40 jaar. De werkenden zijn dan meestal niet meer in het oorspronkelijke bedrijf werkzaam en bevinden zich buiten het vizier van de bedrijfsarts. Bron: NCvB november 2010.

Website over timmermannen en mesothelioom

15-11-2010

Een Amerikaans advocatenkantoor heeft een website gelanceerd met informatie over de manieren waarop timmermannen aan asbest kunnen zijn blootgesteld. Volgens het kantoor is timmerman een van de beroepen waar de ziekte het meest voorkomt. Bron: Tendersinfo News, 9 november 2010.

WHO factsheet over asbestrisico

17-09-2010

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een factsheet gepubliceerd waarin de schatting van het aantal asbeststerfgevallen wereldwijd verhoogd is tot 107.000 mensen per jaar. Bron International Ban Asbestos Secretariaat, augustus 2010.

Rapport en reportage over asbestgevaar wereldwijd

25-08-2010

Een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten heeft samen met de BBC het rapport Dangers in the dust en de reportage Inside the global asbestos trade geproduceerd over het gebruik van asbest wereldwijd en de gevolgen daarvan.
Na onderzoek op vier continenten concluderen de reporters dat er een machtige lobby voor chrysotiel (wit) asbest bestaat. Een multi-nationale lobby, gestuurd door de chrysotiel-asbestindustrie, heeft sinds de jaren 80 bijna 100 mln dollar besteed aan reclame voor deze asbestsoort. Hoewel asbest in 52 landen verboden is, wordt chrysotiel asbest nog volop gebruikt in grote landen als China, India, Rusland en Brazilie. De wereldwijde asbestproductie ligt jaarlijks stabiel rond de twee mln ton. De helft daarvan wordt naar ontwikkelingslanden als Mexico en India geexporteerd, waar het vooral in de structuur van woningen, daken en waterleidingen wordt gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is dat asbest nog steeds goedkoper is dan vervangende materialen als polyproleen of aluminium. In India is het gebruik sinds 2004 met 83% toegenomen. Op dit moment overlijden wereldwijd, volgens de ILO, elk jaar naar schatting 100.000 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling. Bron : AFP, De Morgen Belgie, 21 en 22 juli 2010.

Asbestblootstelling door illegale import

16-06-2010

Honderden Australische raffinaderij-medewerkers zijn mogelijk aan asbest blootgesteld door in 2005 uit China illegaal geïmporteerde pakkingen met asbest.
De Chinese exporteurs hadden getracht het materiaal asbestvrij te laten lijken. De Australische raffinaderij meldt vrijwel zeker te zijn dat het risico op asbestcontact via deze producten zeer gering is. Bron: The Sunday Times (Australie), 6 juni 2010.

Oproep WHO voor actie tegen asbest

31-05-2010

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een folder gepubliceerd waarin opgeroepen wordt tot multisectorale acties tegen de schadelijke effecten van 10 gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.
De folder geeft een omschrijving van deze schadelijke effecten en aanbevelingen hoe het risico op blootstelling kan worden tegengegaan. Bron: Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, mei 2010.

VS: nationale voorlichtingscampagne asbestrisico s

01-04-2010

Eind maart is in de Verenigde Staten de nationale campagne Ban Asbestos Now gestart om het publiek bewust te maken van de risico s van asbest en de politiek te stimuleren haast te maken met een asbestverbod.
In de VS wordt asbest nog volop aangetroffen in plafonds en vloeren van gebouwen van voor 1980. Verder in afvoerleidingen, isolatiemateriaal, textielverf, auto-remvoeringen, motor-onderdelen en zelfs kinderspeelgoed. Elk jaar wordt de diagnose mesothelioom bij 2000-3000 Amerikanen gesteld. Bron: Law & Health Weekly, 20 maart 2010.

Start Ban Asbestos Videocampagne

24-03-2010

In de Verenigde Staten is Ban Asbestos Video gelanceerd, een onderdeel van de Ban Asbestos Now campagne.
Hierin worden studenten opgeroepen filmpjes in te sturen waarin de aandacht gevestigd wordt op het nationale asbestprobleem en mensen opgeroepen worden lid te worden van de beweging Ban Asbestos Now. Bron: Oncology Business Week, 28 februari 2010.