De branche-organisatie voor de Australische bouwnijverheid is een campagne gestart om huiseigenaren bewust te maken van de risico s van asbest. Aanleiding is onderzoek dat uitwijst dat de derde golf asbestslachtoffers waarmee het land op dit moment geconfronteerd wordt voor een belangrijk deel bestaat uit mensen die in het verleden hun huis hebben verbouwd. Naar schatting bevat een derde van alle Australische huizen asbest. Bron: MediaNet Press Release Wire, 23 november 2011.