In de februari-nieuwsbrief van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) staan interviews met Menno Kuiper, hoofd uitvoeringsunit IAS en met Sjaak Burgers, longarts in het NKI-AVL en voorzitter van de werkgroep Mesotheliomen van de longartsenvereniging NVALT. Kuiper geeft een toelichting op de werkwijze van het IAS. Burgers belicht de onlangs gepubliceerde Nederlandse richtlijn voor de behandeling en diagnostiek van maligne mesothelioom. Bron: AVN, februari 2012.