Uit een enquete door de British Lung Foundation komt naar voren dat meer dan tweederde van de respondenten geen asbest rond het huis kan herkennen. Bij vrouwen en jongeren (25-34 jaar) geldt dit zelfs voor driekwart. Bron: British Lung Foundation, 26 maart 2012.