De september-nieuwsbrief van de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland (AVN) publiceert een interview met Paul Baas, voormalig voorzitter van de mesotheliomenwerkgroep van de longartsenvereniging NVALT en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Pulmonale Oncologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Dr. Baas vermeldt o.a. dat een operatie bij mesothelioom lastiger is dan bij bijvoorbeeld borstkanker. Het gezwel zit namelijk bij mesothelioom in de borstkas waardoor dit een grote operatie wordt. Bovendien wordt gebruikelijk uit voorzorg 1-2 cm rondom de tumor verwijderd om microscopische uitlopers veilig mee te nemen. Bij mesothelioom kan dat niet omdat het te dicht tegen de ribben en de longen aan ligt. Op dit moment doet Baas onderzoek naar nieuwe chemotherapiemiddelen voor mesothelioom. Bron: AVN, oktober 2011.