Het Nederlandse asbestbeleid is gericht op het voorkomen of reduceren van blootstelling aan asbest en het sluitend organiseren van veilige werkwijzen om asbest te verwijderen en af te voeren. Onderdeel van het beleid is bewustmaking van burgers en bedrijven. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voor alle betrokkenen een ruime mate van informatievoorziening beschikbaar is. Opvallend is echter dat informatie verschillend is per bron. Dat werkt verwarrend. Er ontbreekt een centrale autoriteit. Als substituut voor een centrale autoriteit of een gezaghebbend expertisecentrum kan, volgens de onderzoekers. voor een deel van de problemen gedacht worden aan een wegwijzer/ondersteuner bij gecompliceerde vragen, iemand die zich verantwoordelijk acht en snel een doeltreffend antwoord op een vraag weet te vinden. Bron: RIVM, 3 augustus 2011.