Wat zijn de risico’s van losse asbestvezels voor de volksgezondheid en het milieu? Waar kom je ze tegen en wat kun je er aan doen? Dit voorjaar is VROM een communicatietraject gestart dat zich richt op het vergroten van kennis en bewustzijn bij Nederlanders over asbest.
Het ministerie richt zich hierbij vooral op eigenaren en huurders van woningen die voor 1994 zijn gebouwd en willen slopen/verbouwen en op eigenaren van gebouwen met asbestdaken (zoals schuren en stallen in buitengebieden). Het dossier Asbest (http://www.vrom.nl/asbest) op de internetsite van VROM vormt de rode draad. Bron: ministerie van VROM, Nieuwsbrief Risicobeleid, juni 2009, nummer 5.