De Amerikaanse Environmental Information Association (EIA) en de Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) hebben samen een factsheet over chrysotiel (wit) asbest gepubliceerd.
Hierin staat o.a. dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat alle soorten asbest kankerverwekkend zijn en ziektes als asbestgerelateerde longkanker, mesothelioom, larinxkanker en eierstokkanker kunnen veroorzaken. De factsheet zal aan het Amerikaanse congres worden aangeboden als een door wetenschappers ontwikkeld document dat een pleidooi is voor een structurele inspanning om asbest uit te bannen. Bron: Oncology Business Week, 17 mei 2009.