In een uitzending van 17 december jl. van het tv-programma Klokhuis worden kinderen voor het eerst geattendeerd op het bestaan van asbest, hoe asbest eruit ziet en dat asbest een gevaarlijk materiaal is voor de gezondheid.
Bron: www.asbestslachtoffer.nl, januari 2009.