De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een folder gepubliceerd waarin opgeroepen wordt tot multisectorale acties tegen de schadelijke effecten van 10 gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.
De folder geeft een omschrijving van deze schadelijke effecten en aanbevelingen hoe het risico op blootstelling kan worden tegengegaan. Bron: Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, mei 2010.