Een historische analyse van het aantal wetenschappelijke publicaties over de ziekte mesothelioom laat zien dat de belangstelling in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en in de eerste jaren van deze eeuw relatief groot was.
In de jaren 60 en 70 was de aandacht groot omdat toen onomstotelijk duidelijk werd dat asbestblootstelling de oorzaak van deze ziekte is. De relatief grote belangstelling van de laatste jaren heeft te maken met de ontwikkeling van nieuwe diagnostische technieken en behandelingen voor de ziekte. Bron: Ugolini, D. e.a. (2010).