Het Vietnamese Nationale Instituut voor Arbeidsbescherming is begin februari een centrum gestart dat de gezondheid van asbestwerkers gaat monitoren.
Daarnaast zal het zich bezig houden met onderzoek naar substituten voor asbestdakbedekking en de ontwikkeling van trainingsmaterialen om het risico op asbestblootstelling te beperken. Vietnam is wereldwijd in omvang de achtste gebruiker van asbest en in Azie de vijfde na China, India, Thailand en Sri Lanka. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 11 februari 2010.