Honderden Australische raffinaderij-medewerkers zijn mogelijk aan asbest blootgesteld door in 2005 uit China illegaal geïmporteerde pakkingen met asbest.
De Chinese exporteurs hadden getracht het materiaal asbestvrij te laten lijken. De Australische raffinaderij meldt vrijwel zeker te zijn dat het risico op asbestcontact via deze producten zeer gering is. Bron: The Sunday Times (Australie), 6 juni 2010.