Antwoord op kamervragen over medicijn Alimta

28-06-2005

Jan de Wit (SP) stelde kamervragen over het nieuwe geneesmiddel Alimta voor de behandeling van mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) ook wel asbestkanker genoemd. Behandeling met dit medicijn kost ca. 20.000 euro per kuur. Momenteel is er een discussie gaande of dit medicijn verstrekt moet worden en wie deze behandeling moet vergoeden. De Wit wilde van de minister weten of een recent behandeladvies van de vereniging voor longartsen betekent dat de verstrekking van Alimta tot de gebruikelijke zorg gerekend kan worden. Medicijnen die tot de gebruikelijke zorg horen moeten worden verstrekt aan patiënten die dit nodig hebben. Hoogervorst antwoordde dat het niet aan hem, maar aan de beroepsgroep is om te bepalen of Alimta tot de gebruikelijke zorg hoort. Wel gaat hij ervan uit dat longartsen het behandeladvies zwaar laten wegen.

Bron: Parlando, 1826, 13 juni

Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

TAS niet voor vergoeding medicijn Alimta

25-05-2005

Minister Hoogervorst is niet van plan om asbestslachtoffers een voorschot te geven voor het nieuwe, relatief dure astbestmedicijn Alimta. Volgens hem is de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) hier niet geschikt voor. Dat schrijft de minister vrijdag in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid De Wit.

Bron: Telegraaf.nl , 29 april.

Meer

http://www.telegraaf.nl/…

Verlies voor ABB door asbestclaims

25-05-2005

Het Zweeds-Zwitserse concern ABB heeft over 2004 een verlies geleden van $ 35 mln in plaats van een winst van $ 201 mln, die het eerder heeft gemeld. De herziening van het resultaat is het gevolg van een extra storting in een fonds dat is opgericht om slachtoffers van asbest tegemoet te komen. In maart verklaarde ABB $ 232 mln extra inzake de asbestclaims te betalen.

Bron: ANP/Het Financieele Dagblad, 23 april.

Asbestslachtoffers hebben recht op dure medicijnen

27-04-2005

Alle mesothelioompatiënten die ziek zijn geworden door het inademen van asbest, hebben recht op het nieuwe geneesmiddel Alimta.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de FNV verzekerd dat deze patiënten nooit om niet-medische redenen het geneesmiddel geweigerd mag worden. Mocht dit wel gebeuren, dan kan de patiënt met zijn zorgverzekeraar naar het betreffende ziekenhuis stappen.

Bron: FNV e-Magazine, 27 april 2005, jaargang 6, nummer 17.

Meer http://www.fnv.nl/nieuws/renderer.do/clearState/true/menuId/9028/returnPage/8886/

Motie vergoeding Alimta verworpen

15-03-2005

Mesothelioom is een ongeneeslijke vorm van kanker, veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Het enige middel waar patiënten iets aan hebben, Alimta, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Tijdens een Tweede-Kamerdebat over geneesmiddelenbeleid diende Agnes Kant (SP) een motie in waarmee zij het kabinet oproept om Alimta op te nemen in het ziekenfondspakket. Deze motie werd verworpen. Hoogervorst en de meeste fracties in de tweede kamer willen wachten op het onderzoek naar dure geneesmiddelen dat Hoogervorst recent heeft toegezegd.

Bron: NFK/ Tweede Kamer, Parlando, 10 februari 2005.

Meer http://www.kankerpatient.nl/default.asp?ref=http://www.kankerpatient.nl/template_6_0_content.asp

Staatssecretaris van Hoof tegen instituut voor OPS-slachtoffers

15-03-2005

In een antwoord op kamervragen vermeldt de staatssecretaris dat het karakter van de gevolgen van OPS totaal anders is als van asbest, zodat hij niet de noodzaak ziet om ook voor OPS-slachtoffers een instituut in het leven te roepen als voor asbestslachtoffers. De juridische trajecten zijn voor asbestslachtoffers veel schrijnender omdat zij sneller overlijden en blootstelling veel langer geleden heeft plaatsgevonden. Bovendien heeft de overheid in het geval van asbestslachtoffers vrij laat ingegrepen, in vergelijking tot OPS-slachtoffers. Het aantal OPS- slachtoffers is inmiddels gedaald en staat gelukkig niet in verhouding tot het aantal asbestslachtoffers. Bron: 1-4-2005 , 25883, nr. 42 Kamerstuk 2004-2005.

Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous