Sinds 1880 heeft Canada zo’n 61 miljoen ton wit asbest (chrysotiel) verkocht met een totale omzet van bijna 13 biljoen Canadese dollars. Nog in november jl. verkondigde de Canadese asbestlobby op een workshop georganiseerd door het Wereld Gezondheids Organisatie dat chrysotiel veilig gebruikt kan worden onder “gecontroleerde” condities. De Internationale Asbestslachtoffers Vereniging beschrijft op haar site dat deze stelling een mythe is. Overal ter wereld worden bewijzen gevonden dat er toch slachtoffers vallen, ondanks zgn. “gecontroleerd” gebruik van asbest. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 28 november 2005

Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_can_asb_fallacy_con_use_05.htm