De Wit en Van Velzen (SP) vroegen staatssecretaris van Hoof (SZW) of hij bereid is de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers uit te breiden met de mensen die zijn blootgesteld aan asbest in het milieu. De staatssecretaris antwoordt hierop dat de problematiek van milieuslachtoffers in de evaluatie van de regeling zal worden meegenomen. Hij streeft ernaar om deze evaluatie voor het eind van dit jaar aan de Tweede Kamer te zenden. Verder wijst van Hoof er op dat staatssecretaris Van Geel tijdens een Algemeen Overleg op 24 november jl. heeft toegezegd dat hij het bedrijf Eternit aan zal spreken over schadevergoeding aan milieuslachtoffers. Eveneens is hij bereid deze slachtoffers indien van toepassing, procedureel en juridisch te ondersteunen. Bron: overheid.nl: ministerie van SZW nr. 2050602800, 5 december 2005.