De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) die sinds drie jaar van kracht is, voldoet aan de eisen. Vóór invoering van de regeling overleed 90 procent van de asbestslachtoffers met mesothelioom vóór ze een schadevergoeding kregen. Nu krijgt meer dan 90 procent een uitkering tijdens het leven. Dat staat in een evaluatie van de regeling die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onderzoeksbureau Research voor Beleid heeft de doelmatigheid van de regeling geëvalueerd. Van Hoof is tevreden over het resultaat van de evaluatie, maar stelt dat er nog wel verdere verbeteringen in de uitvoering mogelijk zijn. Het IAS heeft in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank, die de regeling uitvoert, een plan gemaakt om in de praktijk enkele verbeteringen door te voeren. Daardoor moeten meer slachtoffers sneller geholpen worden. Bovendien wordt er gewerkt aan betere manieren om aansprakelijke werkgevers uit het verleden op te sporen, zodat meer kosten kunnen worden verhaald op de verantwoordelijke werkgevers. De staatssecretaris is bereid de regeling ook open te stellen voor werknemers die door het werken met asbest de ziekte asbestose hebben gekregen. Voorwaarde is wel dat alle betrokken partijen het hierover eens worden. Daarbij gaat het om vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, asbestslachtoffers, verzekeraars en de overheid. Van Hoof noemt het “teleurstellend” dat deze partijen nog niet op één lijn zitten. Bron: ministerie SZW, 22 december 2005. Meer szw