Vervroegd pensioen voor asbestwerkers in Italië

13-12-2023

In Italië hebben mensen die met asbest hebben gewerkt het recht om met vervroegd pensioen te gaan; vanaf 61 jaar en 7 maanden (62 jaar en 7 maanden indien zelfstandige) als ze minstens 35 jaar aan sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald. En als ze gedurende ten minste 7 van de laatste 10 jaar aan asbest zijn blootgesteld, of gedurende ten minste 6 van de laatste 7 jaar, of voor minstens de helft van hun werkzame leven. International ban Asbestos Secretariaat/investireoggi.it, november 2023

20 miljoen voor Belgische Asbestslachtoffers in 2022

18-09-2023

Het Belgische Abestfonds heeft in 2022 in totaal 20,2 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van asbest en hun nabestaanden. Het fond erkende vorig jaar 187 dossiers van mensen met mesothelioom, iets minder dan in 2021 (207) en 2020 (193). Het aantal erkenningen van mensen met longkanker daalde fors: van 159 erkende dossiers in 2021 naar 37 erkenningen in 2022. De specialist.eu/Belga, 15 september 2023