Frankrijk erkent 2881 beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in 2019

15-12-2020

Asbestgerelateerde beroepsziekten stonden in 2019 in Frankrijk op de tweede plaats van de erkende beroepsziekten (na aandoeningen van spier en skelet). Het betreft 2.881 erkende slachtoffers, waarvan 1800 met asbestgerelateerde kanker. In de meeste gevallen gaat het om gepensioneerde werknemers. In de loop van het jaar heeft het Fonds Vergoeding Asbestslachtoffers (FIVA) € 260 miljoen uitgekeerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 4 november 2020

Vlaanderen investeert recordbedrag in asbestverwijdering uit woningen

12-11-2020

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro investeren in asbestverwijdering uit woningen. Anno 2020 bevatten nog ruim 2,7 miljoen woningen in Vlaanderen de kankerverwekkende stof. Om asbestverwijdering te versnellen in particuliere woningen komt er voor het eerst een verhoogde premie wanneer isoleren gepaard gaat met asbestverwijdering. Bron: nieuwsblad.be, 9 november 2020

Aanpassingen asbestregelgeving

10-11-2020

In een brief informeert de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer over een aantal aanpassingen om de asbestregelgeving meer risicogericht en eenduidiger te maken. De wijzigingen zijn gebaseerd op een rapport van TNO dat in september 2019 werd gepresenteerd. Hierop is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Bron: rijksoverheid.nl, 7 oktober 2019 en 9 november 2020

Asbeststelsel moet op de schop

27-10-2020

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel van woningcorporaties Aedes moet het asbeststelsel opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aanpassingen binnen het bestaande stelsel, zoals het ministerie van SZW voorstelt, zijn onvoldoende. Het huidige asbeststelsel werkt onvoldoende door belangenverstrengelingen, aldus Aedes.De VNG vindt dat de marktwerking in de asbestsector te ver is doorgevoerd, waardoor de overheid het nakijken heeft. Al jaren zijn er te veel overtredingen. De partijen die de problemen bij de wortel moeten aanpakken, hebben het minst belang bij ingrijpen omdat zij niet onafhankelijk genoeg zijn. Bron: vng.nl, 13 oktober 2020; Aedes, 15 oktober 2020

Koning opent recyclingsfabriek voor met asbest vervuild staal

28-09-2020

Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Delfzijl een recyclingsfabriek van Purified Metal Company geopend. Het is de eerste recyclingsfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot nieuwe grondstof voor de staalindustrie. Bij de hoge temperaturen valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden andere vervuilde organische verbindingen. Vervuild staal wordt zo omgezet in nieuw staal. Bron: duurzaam bedrijfsleven.nl, 25 september 2020

Waarom alleen tegemoetkoming voor mesothelioom en asbestose

08-09-2020

Alleen mensen met mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid, omdat bij deze ziekten de relatie met blootstelling aan asbest niet ter discussie staat. De tegemoetkoming kan niet voor andere ziekten worden verstrekt, omdat de bijdrage van asbest daaraan relatief beperkt is en omdat per individu niet vastgesteld kan worden dat de ziekte door asbest is veroorzaakt. Aldus minister Van Nieuwenhuizen (I en W) in antwoord op kamervragen. Bron: rijksoverheid.nl, 24 augustus 2020