Het Japanse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om financiële steun te verlenen aan voormalige bouwvakkers die door asbestblootstelling ziek worden. De nieuwe wet, die naar verwachting in april volgend jaar in werking zal treden, komt nadat het Hooggerechtshof vorige maand had vastgesteld dat de regering schadevergoeding moest betalen voor de door asbest veroorzaakte gezondheidsproblemen van voormalige bouwvakkers. Jiji press, 9 juni 2021