Kamerbrief over voortgang aanpassingen asbeststelsel

30-11-2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het asbestdossier. Hij gaat in op de voortgang van de wijziging van de regelgeving, de voortgang van SMART-nieuwe stijl, het Validatie- en Innovatiepunt (VIP), de verkenning van verbetermogelijkheden voor de eindbeoordeling en op een aantal aangenomen moties. Rijksoverheid.nl, 26 november 2021

Adviesaanvraag over schattingen asbestslachtoffers

08-09-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er aanleiding is de schattingen van het aantal slachtoffers in de toekomst te actualiseren ten opzichte van de studie van het RIVM uit 2017. Hierbij zijn inzichten in de mate waarin blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse ziekten en de risico’s aan orale blootstelling (naast bekende risico’s door inhalatie) van belang. Het advies wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Rijksoverheid.nl, 28 juni 2021

Er komt een compensatieregeling voor Japanse asbestslachtoffers bouw

16-06-2021

Het Japanse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om financiële steun te verlenen aan voormalige bouwvakkers die door asbestblootstelling ziek worden. De nieuwe wet, die naar verwachting in april volgend jaar in werking zal treden, komt nadat het Hooggerechtshof vorige maand had vastgesteld dat de regering schadevergoeding moest betalen voor de door asbest veroorzaakte gezondheidsproblemen van voormalige bouwvakkers. Jiji press, 9 juni 2021