144.000 pond voor 185 Britse mesothelioomslachtoffers

02-12-2021

Het Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme heeft vorig jaar aan 185 Britten met mesothelioom een vergoeding toegekend. De gemiddelde vergoeding was 144.000 pond per slachtoffer. Sinds de regeling in 2014 van start ging, hebben 1.650 mensen met mesothelioom een schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: Department for Work & Pensions, 29 november 2021

Kamerbrief over voortgang aanpassingen asbeststelsel

30-11-2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het asbestdossier. Hij gaat in op de voortgang van de wijziging van de regelgeving, de voortgang van SMART-nieuwe stijl, het Validatie- en Innovatiepunt (VIP), de verkenning van verbetermogelijkheden voor de eindbeoordeling en op een aantal aangenomen moties. Rijksoverheid.nl, 26 november 2021

Adviesaanvraag over schattingen asbestslachtoffers

08-09-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er aanleiding is de schattingen van het aantal slachtoffers in de toekomst te actualiseren ten opzichte van de studie van het RIVM uit 2017. Hierbij zijn inzichten in de mate waarin blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse ziekten en de risico’s aan orale blootstelling (naast bekende risico’s door inhalatie) van belang. Het advies wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Rijksoverheid.nl, 28 juni 2021