130 Britse mesothelioomslachtoffers hebben vorig jaar via de compensatieregeling Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme per persoon gemiddeld 144.000 pond schadevergoeding ontvangen. In het jaar daarvoor kregen 185 aanvragers de vergoeding. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: Department for Work & Pensions, 24 november 2022