Het Europees Parlement wil de blootstelling van werknemers aan het kankerverwekkende asbest aanzienlijk verminderen. Die moet volgens de parlementsleden op termijn honderd keer lager komen te liggen dan de huidige limiet. Nieuwsblad.be, 26 april 2023