Er komt een compensatieregeling voor Japanse asbestslachtoffers bouw

16-06-2021

Het Japanse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om financiële steun te verlenen aan voormalige bouwvakkers die door asbestblootstelling ziek worden. De nieuwe wet, die naar verwachting in april volgend jaar in werking zal treden, komt nadat het Hooggerechtshof vorige maand had vastgesteld dat de regering schadevergoeding moest betalen voor de door asbest veroorzaakte gezondheidsproblemen van voormalige bouwvakkers. Jiji press, 9 juni 2021

Helft agrariers kan en wil asbestdak saneren

21-12-2020

Ongeveer 50% van de agrariërs en bedrijven zijn bereid om asbestdaken te saneren en hebben daar de financiële middelen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 30% wil wel saneren, maar heeft het geld er niet voor, 15% moet nog overtuigd worden van de noodzaak van de sanering. Bron: boerderij.nl, 17 december 2020