Vanaf volgend jaar kunnen ook slachtoffers met longkanker door asbest aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. In januari gaat de regeling TSB van start, schrijft minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip aan de Tweede Kamer. De minister gaf gisteren het startschot aan LEXCES (Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten). Dit expertisecentrum zal adviseren over de beroepsziekten die onder de regeling zullen vallen. Ministerie van SZW, nos.nl, Lexces.nl, 27 juni 22