Start vervolgaanpak asbestdaken

03-03-2020

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft op 2 maart samen met een aantal provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Echter belangenorganisaties van gemeenten, boeren, woningcorporaties en huiseigenaren weigeren deze verklaring voorlopig te tekenen. Zij stellen dat de minister ze hierbij onvoldoende (financieel) helpt. Het kabinet steekt 12 miljoen euro in een fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om het asbest van hun daken te verwijderen. Bron: rijksoverheid.nl, 2 maart 2020; radar/Avro Tros, 2 maartVNG, 25 februariTrouw/ANP, 24 februari 2020

Provincies gaan door met asbestsanering

04-02-2020

Verschillende provincies blijven de strijd aangaan met asbestdaken. Verplichte verwijdering van asbestdaken is uitgesteld van 2024 tot zeker 2028. Maar onder meer de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland proberen met gunstige financiële regelingen bedrijven en bewoners te verleiden hun asbestdak te saneren. Bron: BNR.nl, 21 januari 2020/foto ANP

Vervanging asbestdaken blijft urgent

06-01-2020

De in Nederland aanwezige asbestdaken verouderen verder, waarmee ze meer vezels zullen loslaten. Asbestdaken worden onverzekerbaar en mettertijd ook onverkoopbaar. Calamiteiten met branden van asbestdaken kunnen tot ongedekte schade leiden. De samenleving draait dan voor hoge kosten op. Er zal daarom beleid moeten komen over het antwoord op de vraag, hoe met deze oude asbestdaken moet worden omgegaan, aldus juriste Yvonne Waterman in het blad Steildak. Bron: steildak.nl, december 2019

Stadje Asbestos verandert naam

02-12-2019

De Canadese gemeente Asbestos gaat om economische redenen toch op zoek naar een nieuwe naam. In 2006 besloot de gemeenteraad nog de naam te houden ook al zou de asbestmijn gaan sluiten. Het bedrijfsleven ondervindt echter nadelen van de naam, onder andere bij grenscontroles. Bron: trouw.nl, 29 november 2019; foto Ville d’Asbestos