Asbestsanering van vensterbanken valt na een herbeoordeling weer in risicoklasse 1. Tot 2014 was dit ook geval. Daarna kwam dit werk in risicoklasse 2. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten. Bron: aedes.nl, 29 juni 2020